Omnigeo
internetový prieskum cestovného ruchu
Jednotka v marketingu cestovného ruchu
Inovatívny prieskum
Líder internetových ankiet
Milióny získaných komentárov
Aktuálny projekt
Začalo sa ďalšie kolo prieskumu OmiGeo. Súčasný prieskum sa vzťahuje na nové trendy v cestovaní Európanov. Ukazuje sa, že čoraz menej využívame cestovné kancelárie. Oveľa menší záujem máme aj o dovolenky strávené na plážach. V našom prieskume chceme spoznať nové spôsoby Európanov na dovolenku. Pripomíname, že prieskum je úplne anonymný a je k dispozícii iba v elektronickej podobe. Aby bol prieskum dôveryhodný, je nutné zhromaždiť aspoň 100.000 jednotlivých názorov. Srdečne Vás pozývame k vyplneniu dotazníka. ZAČNITE PRIESKUM
Výsledky projektu umožnia mnohým turistickým destináciám podniknúť kroky, ktoré by prispeli k zlepšeniu dovolenkových ponúk a k opracovaniu rozsiahlej turistickej ponuky, ktorá by zodpovedala potrebám turistov. Výsledky tejto štúdie pomôžu zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti turistiky v Európe. ZAČNITE PRIESKUM
Zverejnenie výsledkov sa uskutoční najneskôr do 3 mesiacov od uzavretia aktuálneho kola prieskumu. Správa v publicistickej verzii bude v elektronickej podobe sprístupnená všetkým osobám podieľajúcim sa na prieskume, ktoré vyjadrili záujem o jej obdŕžanie. ZAČNITE PRIESKUM
Posledné vydanie
Prieskum bezpečné cestovanie po Európe
Prieskum „Bezpečné cestovanie po Európe 2018" trval 8 mesiacov, od 1. januára 2018 do 31.08.2018. Jeho cieľom bolo zverifikovať, či sú Európania pripravení na mimoriadne situácie počas dovolenky. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 800 000 Európanov.
27%
Poľsko
11%
Taliansko
10%
Portugalsko
10%
Česká Republika
8%
Francúzsko
7%
Holandsko
6%
Maďarsko
6%
Belgicko
4%
Španielsko
4%
Nemecko
2%
Slovensko
2%
Nórsko
2%
Fínsko
1%
Dánsko
1%
Veľká Británia
1%
Švajčiarsko
1%
Rakúsko
Spoločnosť počas cestovania:
80% S rodinou / partnerom / partnerkou
13% S priateľmi
7% Sám / Sama
Postoj k zdieľaniu dovolenky v sociálnych sieťach:
45%
35%
20%
45% Fotografiami sa chválim až po návrate domov, aby som nepokúšal zlodejov
35% Nevyužívam sociálne siete
20% Áno, rád označujem svoju polohu a pravidelne zdieľam svoje zážitky
Spôsoby odkladania si peňazí počas dovolenky:
38% Na dovolenku si beriem len platobnú kartu
22% Nechávam ich v izbe, so sebou mám len malú hotovosť
21% Všetko nosím so sebou
19% Odkladám do hotelového trezora
Informovanie príbuzných o mieste pobytu počas dovolenky:
57%
28%
15%
57% Áno, vždy informujem svojich príbuzných, v ktorom hoteli budem ubytovaný
28% Snažím sa to urobiť, niekedy však na to zabudnem
15% Nie, nikdy to nerobím
Voucher pre respondentov
Osoby, ktoré sa zúčastnia tohto prieskumu, budú mať výnimočnú príležitosť použiť turistický Voucher. Poukaz oprávňuje využiť 10 (5+5) nocľahov v jednom z hotelov, ktoré sa zúčastňujú na programe. Výber je široký, pretože katalóg hotelov zahŕňa takmer 500 európskych objektov!
ZAČNITE PRIESKUM
newsletter
Chcete, aby sme Vás informovali o najnovších trendoch a výsledkoch prieskumov z oblasti cestovného ruchu? Zaregistrujte sa na doručovanie newsletteru.
© 2019 Copyright by OmniGeo