Omnigeo
UNDERSØKELSER AV REISELIV PÅ NETTET
Millioner av samlede meninger
Leder innen spørreundersøkelser på nettet
Innovasjoner i undersøkelser
Nr. 1 i reiselivsmarkedsføring
Nåværende prosjekt
Ny utgave av OmiGeo undersøkelsene begynner. Den nåværende spørreundersøkelsen gjelder nye trender i europeernes reiser. Det viser seg at vi stadig sjeldnere benytter oss av reisebyråer. Mye mindre er vi også interesserte i å tilbringe ferie på stranda. I undersøkelsen vår ønsker vi å få kjenne europeernes nye måter å tilbringe ferie på. Vi minner på at spørreundersøkelsen er helt anonym og tilgjengelig utelukkende i elektronisk form. For at undersøkelsen blir troverdig, er det nødvendig å samle inn minst 100.000 enkelte meninger. Vi inviterer hjertelig til å fylle ut spørreundersøkelsen. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Resultater av prosjektet skal muliggjøre for flere av turiststeder å finne tiltak som skal bidra til forbedring av ferietilbud og til å lage omfattende turisttilbud som tilsvarer forventningene til turistene. Resultater av undersøkelser skal hjelpe å øke nivået på ytende reiselivstjenester i hele Europa. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Publisering av resultater skal finne sted innen 3 måneder etter avslutningen av den nåværende utgaven av undersøkelser. Rapporten i journalistisk form blir tilgjengeliggjort elektronisk for alle personer som har deltatt i undersøkelsen og som har uttrykt vilje til å motta den. PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
Forrige utgave
Undersøkelse trygg reise gjennom Europa
Undersøkelse „Trygg reise gjennom Europa 2018” varte 8 måneder, fra 1. januar 2018 til 31. august 2018. Formålet var å verifisere om europeerne er forberedt til krisesituasjoner under reise. I undersøkelsen deltok det over 800 tusen europeerne.
27%
Polen
11%
Italia
10%
Portugal
10%
Tsjekkia
8%
Frankrike
7%
Holland
6%
Ungarn
6%
Belgia
4%
Spania
4%
Tyskland
2%
Slovakia
2%
Norge
2%
Finland
1%
Danmark
1%
Storbritannia
1%
Sveits
1%
Østerrike
Selskap under reise:
80 % Med familie / partner
13 % Med venner
7 % Alene
Holdning til å informere om reise i sosiale medier:
45%
35%
20%
45 % Jeg viser bilder etter å ha kommet tilbake for ikke å friste tyvere
35 % Jeg bruker ikke sosiale medier
20 % Ja, jeg oppdaterer gjerne hvor jeg er og deler mine opplevelser fortløpende
Måter å oppbevare penger under reise på:
38 % På reise tar jeg bare betalingskort
22 % Lar dem ligge på rommet, jeg har med meg bare et lite beløp
21 % Jeg har dem alle med meg
19 % Jeg setter dem inn i hotellets safe
Å informere de nærmeste om oppholdssted under reise:
57%
28%
15%
57 % Ja, jeg informerer alltid mine nærmeste hvilket hotell jeg skal overnatte på
28 % Jeg prøver å gjøre det, men av og til glemmer jeg det
15 % Nei, jeg gjør det aldri
Gavekort for respondenter
Personer som skal delta i undersøkelsen, skal ha en unik mulighet til å bruke Turistgavekort. Det gir rett til å benytte seg av 10 (5+5) overnattingsnetter på et av hotellene som deltar i programmet. Valget er stort fordi hotellkatalogen inneholder nesten 500 europeiske steder!
PÅBEGYND SPØRGESKEMAET
nyhetsbrev
Ønsker du å motta informasjon om nyeste trender og resultater av undersøkelser i reiselivsnæringen? Meld deg på nyhetsbrev.
© 2019 Copyright by OmniGeo